Alles wat je moet weten over het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera’s

Sinds 25 mei 2018 is in België een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera’s in voege getreden. MATT Security vat voor jou de belangrijkste nieuwigheden samen:

  1.  Bewakingscamera’s dienen vanaf 25 mei, ongeacht hun functie/gebruik, aangegeven te worden bij de politiediensten.

  2. Bewakingscamera’s moeten niet meer aangeven worden via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) maar wel via het elektronisch loket www.aangiftecamera.be.

  3. Aangiften zijn gratis en gebeuren via jouw elektronische identiteitskaart, een burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

  4. Wie al via CBPL aangegeven was, heeft tot 25 mei 2020 de tijd om dit ook te doen op de nieuwe applicatie.

  5. Aangiftes moeten jaarlijks gevalideerd worden.

  6. In het kader van de GDPR-wetgeving, ben je verplicht om een register van je beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden.

Uitzondering: burgers die hun eigen woning met een bewakingscamera installeren voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden hoeven geen aangifte te doen, noch een register in te vullen.

 

Meer info? Stuur een mailtje naar helpdeskcamera@eranova.fgov.be.