Branddetectie

MATT Security biedt zowel brandbeveiliging voor woningen als volledige branddetectiesystemen voor industrie- en KMO-gebouwen.

Branddetectie en alarmsystemen werken 24 uur per dag en zullen daarom in het algemeen altijd sneller een beginnende brand ontdekken dan iemand die toevallig in de buurt is.

Een branddetectie systeem in een gebouw heeft tot doel een begin van een brand in een vroeg stadium en op betrouwbare wijze te signaleren. Zo kunnen we ongevallen en/of schade ten gevolge van de brand voorkomen.

Automatische branddetectie kan overal toegepast worden, waar een snelle detectie van brand gewenst is. De keuze van het type detectie en de plaatsbepaling van de detectoren zijn daarbij van cruciaal belang. 

MATT Security heeft een uitgebreid assortiment aan detectoren. Hieronder kan je een kort overzicht vinden:

• optische detectoren:  De meest toegepaste detectiemethode, met zeer bevredigende resultaten. Het alarm wordt geactiveerd als een lichtstraal door rook wordt onderbroken.

• Thermische detectoren: deze detectoren reageren niet op licht maar op temperatuur. Er zijn thermische detectoren met een vaste temperatuurdrempel (bv. 65°C) of TVC (thermovelocimetrische) detectoren die reageren op een plotse temperatuurstijging.

• Multicriteria-detectoren: een combinatie van een optische en een thermische detector. De gevoeligheid van de detector wordt automatisch verhoogd indien één van de twee detectiemethodes een brand waarneemt.

• Drukknoppen: de rode of gele drukknoppen worden gebruikt om de evacuatie van een gebouw te starten.

• Beam rookmelders: Deze rookmelders analyseren de samenstelling van de lucht met behulp van een actieve IR-lichtstraal. Bij rookontwikkeling wordt een alarm doorgegeven.