Vlaanderen verplicht rookmelder in meer huurwoningen

Op 1 januari 2016 wijzigt de wetgeving voor rookmelders in Vlaanderen. Er komen aparte regels voor sociale en private huurwoningen, maar ook de ouderdom van de woning is bepalend.

Vlaanderen

In het Vlaams Gewest moeten alle huurwoningen waarvoor een huurcontract werd afgesloten na 31 december 2012, uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Daarmee wordt bedoeld: minstens één rookmelder op elke bouwlaag en, voor kamerwoningen, één rookmelder per kamer.

Sociale of private huurwoning

Voor al langer lopende huurcontracten werd de verplichting gefaseerd ingevoerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen en private huurwoningen.

• Voor verhuurders van sociale huurwoningen geldt de rookmelders-verplichting voor woningen gebouwd tussen 1970 en 1979 vanaf 1 januari 2016. Voor oudere woningen geldt de verplichting al langer: sinds 1 januari 2014 voor woningen gebouw vóór 1950 en sinds 1 januari 2015 voor woningen gebouwd tussen 1950 en 1969. Voor de sociale huurwoningen die vanaf 1980 gebouwd werden, wordt de verplichting pas op 1 januari 2017 van kracht.

Voor verhuurders van private huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd, geldt de rookmelders-verplichting vanaf 1 januari 2016 voor woningen gebouwd vóór 1945. Voor woningen gebouwd vanaf 1945 geldt de verplichting vanaf 1 januari 2019.

De verhuurder is verantwoordelijke voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Als de huurwoning niet voldoet aan de rookmelders-verplichting, voldoet ze niet meer aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode en is ze niet meer 'conform'. De verhuurder kan daardoor geen conformiteitsattest meer krijgen. De afwezigheid van voldoende rookmelders is geen reden om een woning ongeschikt te verklaren, maar het verhuren van een dergelijke woning is wel strafbaar.

Stedenbouwkundige vergunning

In nieuwbouwwoningen en bij renovatiewerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet de bouwheer voldoende rookmelders plaatsen. Hij moet dan bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning aangeven waar hij de rookmelders zal plaatsen.

Belang van voldoende rookmelders

De wetgeving in Vlaanderen, Wallonië en Brussel legt de minimale verplichtingen op. In de meeste gevallen zijn meer rookmelders nodig om de bewoners tijdig te verwittigen voor een brand in hun woning. De preventieboodschap van Binnenlandse Zaken luidt dan ook: 'plaats voldoende rookmelders'.