NIEUWSFLITS: 1 dag niet !!!

Op 28 oktober 2016 zal de actiedag ‘1 dag niet’ plaatsvinden. Op deze dag zullen wij woningdiefstallen bestrijden. 1 dag zonder inbraken in België en in Nederland.

Hoe deze doelstelling bereiken? Alleen met uw hulp. Doe iets om van uw woning, straat en wijk een veilige plek te maken en dieven een halt toe te roepen. Help ons om gedurende een volledige dag de preventie van woninginbraken onder de aandacht te brengen!

Sinds 2008 blijft het aantal woninginbraken stijgen om in 2013 zelfs 75.000 feiten te bereiken, hetgeen meer dan 200 inbraken per dag vertegenwoordigt. De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen euro… Wij hebben dus een slimme en gezamenlijke aanpak nodig, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende schakels van de veiligheidsketen. Preventie vormt ongetwijfeld één van de belangrijkste van deze schakels!

Het is hoog tijd om allemaal samen tegen dit fenomeen op te treden!

Daarom zal op 28 oktober 2016 de derde Belgische actiedag «1 dag niet» plaatsvinden. Deze actie vond in 2013 voor het eerst plaats in Nederland, en was een echt succes. Wij – een groep enthousiaste burgers en professionals uit de vier uithoeken van België – verenigen onze krachten om deze preventieboodschap te verspreiden.

De actiedag biedt elke inwoner – u dus – een platform om na te denken en een initiatief te nemen om van uw woning, straat en wijk een veilige plek te maken. Wat kunt u doen? ‘1 dag niet’ moedigt uw lokale initiatieven aan, want de som van kleine lokale acties vormt een sterk geheel. Maak samen met ons, maar vooral met uw gezin, buren, vrienden, vereniging of school, van deze dag een echt succes. Samen kunnen wij het aantal inbraken verminderen en een dag zonder inbraken kennen. Plaats uw initiatief op de website!

28-10-’16: 1 dag niet!

Hoe deze doelstellingbereiken? Alleen met uw hulp. Doe iets om van uw woning, straat en wijk een veilige plek te maken en dieven een halt toe te roepen. Help ons om gedurende een volledige dag de preventie van woninginbraken onder de aandacht te brengen!

www.1dagniet.be