12 pictogrammen die je leven kunnen redden!

Een 'pictogram' is een afbeelding met een duidelijke boodschap. Mensen uit andere landen kennen ze ook want ze betekenen overal hetzelfde. Je vindt die bordjes in openbare gebouwen, op verpakkingen, in het straatbeeld...

De pictogrammen hieronder hebben te maken met brandveiligheid.
Ken jij ze allemaal?

Verboden te roken

Roken is niet alleen ongezond, het kan ook brand veroorzaken. Overal waar je dit bordje ziet, is roken verboden!

 

 


Geen enkele vorm van vuur is toegelaten. Wees voorzichtig!

 

 

 


Brandgevaar

Als je dit symbool op een fles ziet staan, heb je te maken met een gevaarlijk product. Als het in aanraking komt met bepaalde andere (brandbare) stoffen kan het erg hevig reageren en komt er veel warmte vrij.

 


Dit pictogram staat op de verpakking van zeer brandbare stoffen! Houd ze ver van alle vuur!


Brandblusapparaat

Is er brandgevaar? Dan duidt deze figuur aan waar je een draagbare brandblusser kan vinden.


Drukknop

Dit plaatje vind je vaak in openbare gebouwen (vb. een bibliotheek). Als je op de knop drukt, treedt het brandalarm in werking.


Zie je dit bord ergens hangen? Dan hangt er in de buurt een opgerolde brandslang.


Schermafbeelding 2015-04-20 om 11.12.24.png

Ben je op zoek naar de uitgang van een gebouw? Volg dan deze wegwijzers.


Schermafbeelding 2015-04-20 om 11.12.32.png

Bij brandgevaar wil je zo vlug mogelijk naar buiten. Deze bordjes hangen boven de snelste weg naar een nooduitgang.


Verzamelplaats

Onthoud goed de plaats waar deze pictogram hangt. In geval van nood verzamelt iedereen hier.


Verboden lift te gebruiken

Deze figuur hangt soms aan de buitenzijde van een liftdeur. Neem nooit een lift als het brandt!


Bluswater

Heb je deze pictogram al gezien in de straat? De brandweer komt bij brand hier bluswater halen. Houd deze plaats dus vrij.


Voor meer info betreffende brandbeveiliging, klik hier.